English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







Son Sayı



Editör
Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Abdulselam ARVAS, Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKYOL

Anıl Matbaacılık  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Coşkun POLAT Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici  
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Eğitim, Kütüphane ve Bilgi Temaları Ss, 1
Education, Library and Information Themes in Election Manifestos of Turkey’s Parliamentary Elections on November 1, 2015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Yunan Adalarındaki Eski Türk Varlığının Edebî İzleri II: Sakız Ss, 21
Literature Traces Of Old Turkish Existence In Greek Islands I: Sakiz (Chios)
Özet | Abstract | Tam Metin |

KADİR TUĞ  
KIRGIZİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINA DAİR Ss, 35
ON THE RESULTS OF A RESEARCH REGARDING TEACHING TURKISH IN KYRGYZSTAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Ünlü  
Matthew Arnold’un “Bilge Çingene” ve T. S. Eliot’ın “ J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı” Şiirlerinin Anti-Pastoral Yorumu Ss, 45
An Interpretation Of Matthew Arnold’s “The Scholar Gipsy” And T.S. Eliot’s “The love Song Of J. Alfred Prufrock” As Anti-Pastoral
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Murad HATİP  
Cumhuriyet Dönemi Denizcilik Tarihçileri Üzerine Analitik Bir İnceleme: Bahriye Kökenli Deniz Tarihçileri ve Eserleri Ss, 59
An Analytical Study on the Republican Maritime Historians: Naval Origin Maritime Historians and Their Publications
Özet | Abstract | Tam Metin |

S.E.Yermakov Çeviren: Atilla Bağcı  
Gençleri Eğitme Aracı Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras: İş Deneyimlerinden Ss, 85

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vilen. N. KOMISSAROV Çeviren: Mehmet İLİ  
Çeviride Dil ve Kültür: Paydaş mı Yoksa Rakip mi? Ss, 91

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Dergimiz Türk Eğitim İndeksi ve Directory of Reseacrh Journals Indexing indekslerinde taranmaya başlanmıştır.



    Dergimizin EKİM 2016 sayısı için makale alımına başlanmıştır. Makalelerin son kabul tarihi 6 Ağutos 2016'dır.

    xifaxan cipro cephalexin


    KAREFAD, artık Dergipark platformunda yer aldığı için Ekim 2016 sayısından itibaren yazarların makalelerini, kullanıcı adı ve şifrelerini belirleyerek bu sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.



Adres :ULUYAZI KAMPÜSÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇANKIRI/MERKEZ
Telefon :0376-218-95-50 Faks :0376-218-95-51
Eposta :karefad@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri