English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6 . SayıEditör
Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Abdulselam ARVAS, Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKYOL

Anıl Matbaacılık  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMünir CERRAHOĞLU  
ÂŞIK ÖMER ULUŞEN’İN ŞİİRLERİNDE DİNÎ VE TASAVVUFÎ TEMAYÜLLER Ss, 1
Spiritual Feelings in Âşık Ömer Uleşen's Poems
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAZIM ÇANDIR  
ENİS BEHİÇ KORYÜREK’İN HARP EDEBİYATI KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 15
ENİS BEHİC KORYÜREK AN INVESTIGATION OF LITERATURE ON WAR POEMS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali AKKAYA  
Organizasyonlarda Bilginin Sürdürülebilirliği Sürecinde Yeni Bir Kavram Olarak Bil-Ge (Bilgi Geliştirme) Ss, 39
Bil-Ge (Knowledge Development) as a New Notion ın The Process of Knowledge Sustainability in Organizations
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Beşirli  
III. Ağa Han'ın İslam Politikası ve Hindistan Müslümanları, 1913(Alman Belgelerine Göre) Ss, 63
The Islamic Policy Of The III. Ağa Khan And Indian Muslşms, 1913(According To The German Documents)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜZEL  
IRAK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMASINDA HALİFE NÂSIR Lİ-DİNİLLÂH’IN ROLÜ Ss, 75
THE ROLE OF CALIPHATE AL-NASIR LI-DIN ALLAH IN COLLAPSE OF IRAQ SELJUQS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım TATLILIOĞLU Gökhan KORKMAZ  
İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Konya Örneği) Ss, 93
A Study Aimed at Defining The Reasons That Effect The School Success of The Primary School Students Negatively (The Sample of Konya)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Dergimiz Türk Eğitim İndeksi ve Directory of Reseacrh Journals Indexing indekslerinde taranmaya başlanmıştır.    Dergimizin EKİM 2016 sayısı için makale alımına başlanmıştır. Makalelerin son kabul tarihi 6 Ağutos 2016'dır.

    xifaxan cipro cephalexin


    KAREFAD, artık Dergipark platformunda yer aldığı için Ekim 2016 sayısından itibaren yazarların makalelerini, kullanıcı adı ve şifrelerini belirleyerek bu sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.Adres :ULUYAZI KAMPÜSÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇANKIRI/MERKEZ
Telefon :0376-218-95-50 Faks :0376-218-95-51
Eposta :karefad@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri