English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim1 . SayıEditör
Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Ömer ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Türkan POLATCI

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAYHAN GEYLANİ  
Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu Ss, 1
Cultural Leadership Approach in School Management and Its Social Dimension
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersoy Özkeskin  
Okul Liderliğinde Etik Liderlik Yaklaşımı Ss, 25
Ethical Leadership Approach in School Leadership
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan ŞENER  
Genel Kamu Liselerinde Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Ss, 47
The Relationship between Psychological Mobbing and Organizational Commitment in General Public High Schools
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hanoğlu  
Bazı Toplumsal Problemlerin İnsan, Kültür ve Siyaset Felsefesi Açısından Çözümlemesi Ss, 65
The Analysis of Somesocialproblemsfromthestandpoint of thephilosophy of the Human, CultureandPolitics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖNER  
Yaşam Uzaydan Mı Geldi? “Panspermia Teorisi” Ss, 83
Did Life Come From Space? “Panspermia Theory”
Özet | Abstract | Tam Metin |

İSMET ÜZEN  
Milli Kalkınma Partisi’nin Kasım 1945 Tarihinde Hatay/Erzin’deki Bucak Kongresi Üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstihbarat Raporları Ss, 97
The Republican People’s Party’s Rural Reports on the Congress of the National Progress Party in Hatay/Erzin in November 1945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hava Selçuk  
Kadına Uygulanan Şiddetin Osmanlı Mahkeme Tutanaklarına Yansımaları Ss, 109
Reflections Of Violence To Women, On Ottoman Trial Records
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Bayram  
Milli Mücadele’de Aydın’da Efelerin Rolü Ss, 127
Efe’s Role in National Struggle at Aydın
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Çankırı’da Yârân Sohbetlerinin Edebî Cephesi yahut Yârân Edebiyatı Ss, 151
The Literature Framework of Yaran Chat in Çankırı or Yaran Literature
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
Türkçe “Ad Tamlamaları”nda Sıfatların Kullanımı Üzerine Bazı Notlar Ss, 171
Some Notes On The Use Of Adjectives In Turkish “Noun Phrases”
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAZIM ÇANDIR  
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Hakkındaki Düşünceleri Ss, 185
Ahmet Hamdi Tanpınar’s Opinions About Poetry
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Mehmet BEŞİRLİ / Onur ZENGİN  
Türk Devlet Ekonomisi ve Paris Finans Konferansı Ss, 201
The Economy of Turkish State and Paris Finance Conference
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Mehmet Turgut BERBERCAN  
İtirafçı Theophanes’in Kitabındaki Batı Türkleri Üzerine Notlar Ss, 219
Notes on the Western Turks in the Work of Theophanes Confessor
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Beşirli  
Dördüncü Yılında Fakültemiz Ss, 231

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Dergimiz Türk Eğitim İndeksi ve Directory of Reseacrh Journals Indexing indekslerinde taranmaya başlanmıştır.    Dergimizin EKİM 2016 sayısı için makale alımına başlanmıştır. Makalelerin son kabul tarihi 6 Ağutos 2016'dır.

    xifaxan cipro cephalexin


    KAREFAD, artık Dergipark platformunda yer aldığı için Ekim 2016 sayısından itibaren yazarların makalelerini, kullanıcı adı ve şifrelerini belirleyerek bu sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.Adres :ULUYAZI KAMPÜSÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇANKIRI/MERKEZ
Telefon :0376-218-95-50 Faks :0376-218-95-51
Eposta :karefad@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri