English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimCumhuriyet Dönemi Denizcilik Tarihçileri Üzerine Analitik Bir İnceleme: Bahriye Kökenli Deniz Tarihçileri ve Eserleri
(An Analytical Study on the Republican Maritime Historians: Naval Origin Maritime Historians and Their Publications )

Yazar : Salih Murad HATİP    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Cilt:4 Sayı:1
Sayfa : 59


Özet
Denizcilik tarihi hakkındaki birçok makale ve kitap, deniz subayları tarafından Türk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yazılmıştır. Bunların birçoğu çeviri ve derleme iken,bazı arşiv kaynaklarını kullanarak bu yazarlar tarafından kaleme alınmış bazı telif araştırmalar da mevcuttur. Donanma Mecmuası ve Risale-i Mevkûte-i Bahriyyegibi dergiler belirli açılardan denizcilik tarihi çalışmalarına ışık tutmuştur. Deniz Mecmuası, Donanma dergisi gibi yayınlarda bugünkü denizcilik tarihi çalışmalara belli açılardan ışık tutmuşlardır. 1950’lerden sonra da denizcilik tarihçiliği konusunda bahriye kökenli tarihçiler eserler vermekle beraber akademik anlamda olan eserlerin fazla olmadığı görülmektedir. Akademik unvanları olmayan bu kişilerin belgelere dayanarak yaptıkları yayınlar birçok konuda Türk deniz tarihine ışık tutmuştur. Deniz subayı olmayıp Ticaret-i Bahriyye, Şirket-i Hayriye gibi çeşitli denizcilik konularında araştırmalarda denizcilik tarihçiliğine katkılarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet dönemi, denizcilik, tarih.

Abstract
Many articles and books on mari time history, written in thee arly years of the Turkish Republicby naval officers. While many of these translation and compilation, archive using some resources that were written by the author some copy right research are alsoavailable. Navy Journal and magazines like the Risale-I Bahriyye periodical has shed light on the study of maritime history from certainangles. Maritime Magazine, the magazine for to day's Navy mari time history of working in such publications as they shed light from certainangles. After 1950, although not in the academic sense naval historians acquired works on mari time historio graphy seems to be more of the work. Non-academictitles of their publications based on documents of these people have shed light on manyaspects of Turkish naval history. Ticaret-I Bahriyye not naval officer, conducts research in a variety of mari time issues such as Şirket-I Hayriye has contributed to the maritime historio graphy.

Keywords
Republican Period, Maritime, History.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Dergimiz Türk Eğitim İndeksi ve Directory of Reseacrh Journals Indexing indekslerinde taranmaya başlanmıştır.    Dergimizin EKİM 2016 sayısı için makale alımına başlanmıştır. Makalelerin son kabul tarihi 6 Ağutos 2016'dır.

    xifaxan cipro cephalexin


    KAREFAD, artık Dergipark platformunda yer aldığı için Ekim 2016 sayısından itibaren yazarların makalelerini, kullanıcı adı ve şifrelerini belirleyerek bu sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.Adres :ULUYAZI KAMPÜSÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇANKIRI/MERKEZ
Telefon :0376-218-95-50 Faks :0376-218-95-51
Eposta :karefad@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri