English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimYazım ve Yayın İlkeleri


YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

 Dergiye gönderilecek makaleler IBM uyumlu bilgisayar ve Mikrosoft Word yazılım programı kullanılarak Time New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Makalenin başlığı, içerisinde geçmekte olan kelimelerin baş harfi büyük 12 punto, yazar ad, soyad ve adres bilgileri ortalanmış başlıklardan hemen sonra 11 punto; özet ve abstract başlıkları 11 punto, içeriği ise 10 punto olmalıdır. Başlıktan açılacak bir dipnotla yazar gerek olması halinde çalışmanın daha önce konferans, sempozyumda bildiri olarak sunulduğunu belirtmelidir.

Makaleler Türkçe, İngilizce ya da yayın kurulunun uygun görmesi halinde diğer dillerde kabul edilebilir. Yayınlanacak İngilizce veya diğer dillerdeki makalelerin hem Türkçe, İngilizce hem de ilgili dilde başlığı olmalıdır. Her biri 250 kelimeden az 500 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Özet ve Abstract’ı verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 6 – 8 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir. 

Yayın dili Türkçe olan makalelerin  (Abstract hariç) 7000-10000 kelime arasında olması 10.000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Yayın dili İngilizce veya diğer dillerdeki makalede ise makalenin tamamı 7000 kelimeyi geçmemelidir. Makalede referans ve kaynakça bilgileri akademik metodolojiye uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Makaleler, A4 kağıdının ön yüzüne ve kenar boşlukları, sol 4,5 cm., sağ 4,5 cm., üst 5 cm. ve alt 5 cm. olarak, düz metin, satır sonu hecelenmeden ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik, çizelge ve benzerlerinin dergi sayfasının boyutlarının dışına taşmaması ve bunların hazırlanmasında 8 puntodan küçük yazı kullanılmaması gerekir. Metin içinde yer alacak şekil, tablo, grafik veya çizelgelere sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin başlıkları üstte, şekil ve grafiklerin başlıkları ise altta yer almalıdır.· 

Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçiminde veya sayfa altı referans gösterme biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale Giriş, Gelişme, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça bölümlerinden oluşmalı ve ilgili bölümlerin yazılmasında 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir.

İmlâ ve noktalama işaretleri açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun en son tarihli İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Makalelerin Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

YAYIN POLİTİKASI

Yazarlarca dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış orijinal yazılar olması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede bildiri olarak sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Makale (çeviri olanlar hariç) başka bir dilden alınmış, düzenlenmiş veya çevirilmiş olmamalı ve yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde basılmış olmamalıdır.

Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden yayın kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale yayın kurulu tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır. Yayın kurulu makaleyi 3 ay içinde değerlendirir. Yazar, bu süre içinde makalesini yayınlanmak üzere başka yerlere gönderemez. Eğer üç ay sonunda yayın kurulu süreçle ilgili herhangi bir bildirimde bulunmamışsa, yazar makalesini başka yerlerde yayınlamakta özgürdür.

Çalışmada etik kurallara dikkat edilmelidir. Aşırma, dublikasyon kabul edilemez. Aktaran tarzı atıflardan olabildiğince sakınılmalı, konu olan esas kaynağa ulaşılmalıdır. Yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklar açıkça belirtilmelidir.

Makale, ilgili yasalara uygun olmalı ve her hangi bir kişi ya da kurumun güvenliğini tehdit etmemelidir. Çalışmayla ilgili izin gereken durumlarda, ilgili kişi ya da kurumlardan yazılı izin alınmış olmalıdır. Aksi halde doğacak maddi manevi bütün yasal sorumluluklar yazar veya yazarlara aittir.

Eğer makale kabul edilirse, yazar editörlerin önerilerine uygun olarak zamanında ve gerekli düzeltmeleri yapmayı kabul eder.

Makalenin birden fazla yazarı varsa, makaleyi dergiye gönderen yazarın diğerlerinin adına yetkili olduğu ve sorumluluğu üstlenmiş olduğu kabul edilir. Makale üzerindeki herhangi bir değiştirme, ekleme ve silme zamanında e-mail yoluyla editöre bildirilmelidir.

Kabul edilmiş bütün makalelerin telif hakları, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD)'a aittir.

Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazara aittir. Yazar, çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.

            YAYIN DEĞERLENDİRME

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD)'a ulaşan bilimsel araştırmalar, editör tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir. Uygun görülen makaleler editör tarafından makalenin alanı ile ilgili iki (bazen üç) hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim yetkisi Yayın Kuruluna aittir. Hakem değerlendirme sürecinde birinci kez düzeltme alan çalışmalar düzeltmelerden sonra ikinci kez hakem değerlendirme sürecine alınır. İkinci kez hakem sürecinde tekrar düzeltme alan çalışmalar üçüncü kez hakeme gönderilemez.

Makale sahibine ilgili çalışmanın (KAREFAD)’ın ilgili sayısında yayınlanamayacağı yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayımlanırlar. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD),  Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi (online) ve basılı olarak yayınlanır.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Editör

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

 


Dergimizin Yazım ve Yayın İlkeleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Dergimiz Türk Eğitim İndeksi ve Directory of Reseacrh Journals Indexing indekslerinde taranmaya başlanmıştır.    Dergimizin EKİM 2016 sayısı için makale alımına başlanmıştır. Makalelerin son kabul tarihi 6 Ağutos 2016'dır.

    xifaxan cipro cephalexin


    KAREFAD, artık Dergipark platformunda yer aldığı için Ekim 2016 sayısından itibaren yazarların makalelerini, kullanıcı adı ve şifrelerini belirleyerek bu sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.Adres :ULUYAZI KAMPÜSÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇANKIRI/MERKEZ
Telefon :0376-218-95-50 Faks :0376-218-95-51
Eposta :karefad@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri